Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε.

Asher Quinn (Asha) ~ 'The Missa Greca' from "Mystic Heart."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...