Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Τα κουρασμένα πόδια μου.

Alela Diane - Tired FeetMy tired feet                                           Τα κουρασμένα πόδια μου
My tired, tried feet                                
Τα κουρασμένα πόδια μου
My tired feet                                           Τα κουρασμένα πόδια μου
Oh my tired feet                                     Ω!  τα κουρασμένα πόδια μου
My tired feet brought me to that red boat   Με φέρανε σ' αυτή κόκκινη κόκκινη βάρκα
So still and foreign waters                    Σε τόσο ήρεμα και ακίνητα νερά

And although I've never been here     Και παρόλο που ήμουν εδώ

Although I've never been here             Παρόλο που ήμουν εδώ
I know that here I've swam before     Ξέρω ξέρω ότι έχω κολυμπήσει προηγουμένως
Here I've swam before                          Έχω κολυμπήσει προηγουμένως

And soon I came                                     Και σύντομα ήρθα
Oh so soon I came                                  Ω τόσο σύντομα ήρθα
Soon I came                                             Σ
ύντομα ήρθα
Oh so soon I came                                  
 Ω τόσο σύντομα ήρθα
Soon I came to the silent place of choir voices  Σύντομα ήρθα στο ήρεμο μέρος με τις φωνές                                                                                      χορωδίας 

In excelsis Deo                                         Εν υψίστοις Θεώ

Where Jesus, he keeps the streets out  Όπου ο Ιησούς κρατάει τους δρόμους έξω
Jesus he keeps the heat out                     Ο Ιησούς κρατάει την ζέστη έξω
Jesus he keeps the noise out                   Ο Ιησούς κρατάει τον θόρυβο έξω
And here oh here I've sung before        Και εδώ, ω εδώ, έχω τραγουδήσει προηγουμένως
Here I've sung before                              Εδώ έχω τραγουδήσει προηγουμένως
I know that here I've sung before          Ξέρω ότι έχω τραγουδήσει εδώ προηγουμένως

Here I've sat, I've run, I've walked, I've cried     Εδώ έχω καθίσει, έχω τρέξει, έχω                                                                                                        περπατήσει, έχω κλάψει
I've died                                                                       Έχω πεθάνει
I've slept in till noon and I've laughed and I've sighed  Έχω κοιμηθεί μέχρι το μεσημέρι και                                                                                                     έχω γελάσει  και έχω αναστενάξει 
I know that here I've sung before               Ξέρω ότι έχω τραγουδήσει εδώ προηγουμένως
Oh here I've before                                       Ω ήμουν εδώ προηγουμένως
I know that here I've sung before               Ξέρω ότι έχω τραγουδήσει εδώ προηγουμένως
Here I've sung before                                    Έχω τραγουδήσει εδώ προηγουμένως 


Aκόμη ένα μουσικό δείγμα της Alela Diane:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...