Πέμπτη 11 Μαΐου 2023

Μαλλιά και Θρησκείες


Τα χτενίσματα των μαλλιών κατά τη διάρκεια της ιστορίας έκφρασαν και συνεχίζουν να εκφράζουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς, ομορφιά, πολιτική και κοινωνική θέση, θρησκεία, φύλο, φυλή.

Οι θρησκείες του κόσμου υιοθετούν διαφορετικές πρακτικές και πεποιθήσεις σχετικά με τα μαλλιά και σε ορισμένες έχουν μεγάλη σημασία και αποτελούν μέρος της πνευματικής πρακτικής.

Με αφορμή τη μορφή των μαλλιών σε διάφορες θρησκείες, προσεγγίζουμε την έννοια της διαπολιτισμικότητας, της ανάδειξης και της προστασίας της, ως βασική αρχή στη διαπαιδαγώγιση των παιδιών.

Στο σχολικό περιβάλλον τα παιδιά πρέπει να προετοιμάζονται για να συμμετέχουν και να δημιουργήσουν σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.

Στην εκπαίδευσή τους είναι σημαντική η πνευματική διεύρυνση και ενδυνάμωση, με στόχο την καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και την ανάπτυξη της συλλογικότητας.

Το σχολείο οφείλει να είναι φορέας ευαισθητοποίησης των παιδιών σε θέματα διαφορετικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο, έχει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση των ανισοτήτων :

Το παιδαγωγικό και μορφωτικό έργο που παρέχεται μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, αποσκοπεί στην ενίσχυση και την εμπέδωση της θρησκευτικής συνείδησης των ορθόδοξων μαθητών και μαθητριών.Η προοπτική αυτή υπηρετεί την ολόπλευρη ανάπτυξή τους, κυρίως δε συμβάλλει στην καλλιέργεια του ανθρώπινου προσώπου ως μοναδικής, ανεπανάληπτης και ελεύθερης ύπαρξης.

Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα παρέχει όλα τα αναγκαία ερεθίσματα, ώστε οι μαθητές/-τριες να γνωρίζουν τον εαυτό τους, να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω τους, όπως, επίσης, να αφουγκράζονται και να αντιμετωπίζουν τις μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Με βάση τα παραπάνω, δημιουργήσαμε αυτό το βίντεο -ερέθισμα για θα γνωρίσουμε το πώς συνδέονται τα μαλλιά με τον πολιτισμό και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά των ανθρώπων καθώς και τη σχέση τους με τις τελετουργίες των θρησκειών στα μήκη και πλάτη της γης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...