Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ

«Οστις υψώσει εαυτόν ταπεινωθήσεται και όστις τα­πείνωση εαυτόν υψωθήσεται» (Λουκ. ιδ’11).
Χωρίς την ταπείνωση το παν είναι μηδέν, με αυτήν το μηδέν είναι το παν(Μέγ. Βασιλέως).
Τίποτε δεν είναι τόσο αρεστό στον Θεό και στους αν­θρώπους όσο η αληθινή ταπείνωση.
Η ταπείνωση πρέπει να προηγείται και να συνοδεύει όλες τις πράξεις μας. Γιατί αμέσως μόλις η αλαζονεία α­νακατευθεί σε αυτές τις πράξεις, αρπάζει από τα χέρια μας όλη την άξια. Τίποτε δεν είναι δύσκολο για τους τα­πεινούς. Αλάθητο δείγμα των αμαρτωλών είναι η αλα­ζονεία, αντίθετα η ταπείνωση είναι η σφραγίδα των εκλε­κτών του Θεού (Γρηγόριος ο Μέγας).

Την ταπείνωση άγιος της εκκλησίας μας την ονομάζει φάρμακο για όλες τις αρρώστιες και υγεία ψυχής και σώ­ματος. η ταπείνωση των δούλων του Θεού φαίνεται στις δοκιμασίες, γιατί μόνο όταν παρουσιαστούν εναντιότητες, μπορεί να κριθή ο βαθμός της ταπεινώσεως (Ιακ. Α΄)


Ταπείνωση είναι η πεποίθηση της μηδαμινότητας μας.
 Η πεποίθηση σχηματίζεται με την σκέψη, εκφράζεται με την γλώσσα, φανερώνεται με τις πράξεις. Η σκέψη και ο λόγος βρίσκονται σε σχέση τόσο στενή, όσο η αιτία και το αποτέλεσμα.
Αμέσως μόλις αποκτήσουμε την θεμελιώδη συνήθεια να ταπεινωνόμαστε εσωτερικώς στις σκέψεις μας, η τα­πείνωση θα εκδηλωθεί με τα λόγια μας, τόσο φυσικά ό­πως το ρυάκι απορρέει από την πηγή. Όμως είναι καλύ­τερα να σιωπούμε, όταν πρόκειται για τον εαυτό μας και να μη μιλάμε γι αυτόν, έστω και αν η πρόθεση μας είναι να μιλήσουμε με πνεύμα ταπεινό.
Οι ασκητικοί συγγραφείς ονόμασαν, πολύ σωστά, τα­πείνωση με αγκύλη την κενόδοξη συνήθεια να ταπεινώνε­ται κανείς στα λόγια, άλλωστε αυτή κανένα σκοπό κατά βάθος δεν έχει, παρά να επικρεμάσει την φήμη παρά την όψη της ταπεινώσεως.

Ποτέ μη μιλάς για τον εαυτό σου. Όταν σε ρωτούν να απαντάς με λίγα λόγια, περιορισμένα (Ματθ. ιβ’36 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως·).
Να αγαπάς την σιωπή και κατάνυξη.
Να μιλάς με τιμιότητα και απλότητα. Ποτέ μη θελήσεις να δείξεις πνεύμα επιδείξεως, όταν μιλάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...