Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Απλός άνθρωπος - Simple Man

Simple Man - Lynyrd SkynyrdMama told me when I was young
Η μαμά μου είπε όταν ήμουν μικρός

Come sit beside me my only son

Έλα κάθισε δίπλα μου μονάκριβέ μου

And listen closely to what I say 

Και άκου καλά τι θα σου πω

And if you do this it'll help you 

Και αν το κάνεις, αυτό θα σε βοηθήσει πολύ

some sunny day. Oh Yah!

μια ηλιόλουστη μέρα. Ω ναι!


Oh take your time don't live too fast

Ω πάρε το χρόνο σου, μην ζεις υπερβολικά γρήγορα

troubles will come and they will pass

προβλήματα θα έρθουν και θα περάσουν

Go find a woman and you'll find love

Πήγαινε να βρεις μια γυναίκα και θα βρεις την αγάπη

And don't forget son there is someone up above

Και μην ξεχνάς γιε μου ότι υπάρχει κάποιος εκεί ψηλά And be a simple kind of man

Και να είσαι απλός άνθρωπος

Oh be something you love and understand

Ω να γίνεις κάτι που αγαπάς και καταλαβαίνεις

Baby be a simple kind of man

Μωρό μου να είσαι απλός άνθρωπος

Oh won't you do this for me son if you can?

Ω δεν θα το κάνεις αυτό για 'μένα γιε μου αν μπορείς;Forget your lust, for the rich man's gold

Ξέχνα την έντονη επιθυμία σου για πλούτο και χρήματα

All that you need is in your soul

Αυτό που χρειάζεσαι βρίσκεται στην καρδιά σου

And you can do this Oh baby if you try

Και μπορείς να το κάνεις αυτό μωρό μου εάν προσπαθήσεις

All that I want for you my son is to be satisfied

Αυτό που θέλω από εσένα γιε μου είναι να είσαι ευχαριστημένοςAnd be a simple kind of man

Και να είσαι απλός άνθρωπος

Oh be something you love and understand

Ω να γίνεις κάτι που αγαπάς και καταλαβαίνεις

Baby be a simple kind of man

Μωρό μου να είσαι απλός άνθρωπος

Oh won't you do this for me son if you can?

Ω δεν θα το κάνεις αυτό για 'μένα, γιε μου αν μπορείς;Boy don't you worry, you'll find yourself

Αγόρι μου, μην ανησυχείς, θα βρεις τον εαυτό σου

Follow your heart and nothing else
Ακολούθησε την καρδιά σου και τίποτα άλλο 

And you can do this Oh baby if you try

Και μπορείς να το κάνεις αυτό Ω μωρό μου εάν προσπαθήσεις

All that I want for you my son is to be satisfied

Αυτό που θέλω για το γιο μου είναι να είναι ευχαριστημένοςBaby be a simple kind of man

Μωρό μου να είσαι απλός άνθρωπος

Oh won't you do this for me son if you can?

Ω δεν θα το κάνεις αυτό για 'μένα γιε μου εάν μπορείς;

Baby be a simple, be a simple man.

Μωρό μου να είσαι ένας απλός, απλός άνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...