Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

ΣΑΜΑΝΙΣΜΟΣ - ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ

 Οι ιεροδιάμεσοι  και ο ρόλος τους στην επαφή με το υπερφυσικό
Τα πνεύματα φανερώνονται μέσα από τη λεγόμενη πνευματοληψία, δηλαδή την κατάληψη και χρήση του σώματος, της φωνής κτλ. κάποιου ζωντανού ανθρώπου, άνδρα ή γυναίκας.
 Οι άνθρωποι αυτοί λέγονται ιεροδιάμεσοι (σαμάνες). 
Μέσα από την ικανότητά τους να επικοινωνούν με τα πνεύματα επηρεάζουν πολύ τη ζωή των ανθρώπων ατομικά, αλλά και εκείνη ολόκληρων περιοχών αφού αποφαίνονται για διάφορα σημαντικά θέματα, όπως αν πρέπει να γίνει πόλεμος, με ποια μέσα πρέπει να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση, ποιοι κανόνες πρέπει να διέπουν την κοινωνική ζωή κ.ά. 
Εκτός από τους σαμάνες πρόσωπα που χαρακτηρίζουν την αφρικανική θρησκεία είναι οι μάγοι. Επειδή ο σαμανισμός* και η μαγεία* δεν είναι το ίδιο, σαμάνες και μάγοι δε συμπίπτουν αναγκαστικά.
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B126/498/3245,13192/
Shamans and Witch doctors

Τα αφρικανικά θρησκεύματα

«Ο ιεροδιάμεσος θεωρείται γέφυρα μεταξύ ανθρώπων και υπερφυσικού κόσμου, απαραίτητος στη ζωή των ιθαγενών. Βασικό έργο του είναι να εκπροσωπεί την οικογενειακή ομάδα ενώπιον των πνευμάτων και αντιστρόφως τον κόσμο των πνευμάτων ενώπιον των ανθρώπων ... βοηθάει συγκεκριμένα πρόσωπα σε προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία, το επάγγελμα και το μέλλον. Η προσφορά του είναι άμεση στα επείγοντα σωματικά και ψυχικά προβλήματα. Διαχωρισμός μεταξύ θρησκευτικού και κοσμικού, πνευματικών και υλικών αναγκών δεν υπάρχει στην Αφρική. … Το λειτούργημα του ιεροδιαμέσου κατά βάση είναι κληρονομικό και μπορούν να το αναλάβουν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Την πλειοψηφία αποτελούν οι γυναίκες. … Η παράδοση έχει καθορίσει ιδιαίτερη διαδικασία εκλογής των ιεροδιαμέσων και η ένταξή τους γίνεται με ειδική τελετή μύησης.
Οι ιεροδιάμεσοι κατά τις ειδικές τελετουργίες φέρουν ιδιαίτερη αμφίεση και
χρησιμοποιούν ιδιάζουσα ιερή γλώσσα» (Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος)
Στηριζόμενοι στο παραπάνω απόσπασμα να εντοπίσετε και να αναλύσετε τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ιεροδιάμεσου και τον ρόλο που κατέχει στην αφρικανική θρησκευτικότητα.

(25 Μονάδες)

African Shaman Witchdoctor (video)

Πατήστε ΚΛΙΚ πάνω στην εικόνα  
West African Shaman 1904

                                             Σαμάνοι - Μάγοι, από όλο τον κόσμο!!! 
                                                  Πατήστε ΚΛΙΚ πάνω στην εικόνα                
Shaman:  #Shamans and Medicine Men secure the help of the spirit world, including the Great Spirit, for the benefit of the community, curing diseases, and performing important ceremonies. A Diné man, full-length, in ceremonial dress, including mask and body paint,  1904 photo by Edward S. Curtis.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...