Τρίτη 21 Απριλίου 2015

On Jesus' Program


On Jesus' program                     Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ιησού
I'm working for Christ                 Εργάζομαι για το Χριστό 
Oh yes I am                                Ω! ναι εργάζομαι
On Jesus' program                     
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ιησού
I know someday I'll rise             Ξέρω ότι κάποια μέρα θα αναστηθώ  
On Jesus' program                     
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ιησού
To mansions in the sky               Στα παλάτια του ουρανού
Where I'll be free to live on       Όπου θα είμαι ελεύθερος να συνεχίσω να ζω
To live on                                   Να συνεχίσω να ζω

Eternally                                     ΑιώνιαOn Jesus' program
I'll wade out in the deep
Oh yes I will
On Jesus' program
Oh I cannot sleep
On Jesus' program
The Holy Spirit will creep
I know he'll take me, shake me
Make me what I have to be

On Jesus' program
I'm working for Christ
Oh yes I am
On Jesus' program
I know someday I'll rise
On Jesus' program
To mansions in the sky
Where I'll be free to live on
To live on
Eternally

I'm workin
On the program
Every day
When this life
Is all over
I'm going home
When this life
Is all over
I'm going home

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...