Σάββατο 6 Ιουλίου 2013

Owl City - In Christ Alone
Στο Χριστό, η ελπίδα μου βρίσκεται
Αυτός είναι το φως μου, τη δύναμή μου, το τραγούδι μου
Αυτός ο ακρογωνιαίος λίθος, αυτός το στερεό έδαφος...........


In Christ alone, my hope is found

He is my light, my strength, my song

This cornerstone, this solid ground

Firm through the fiercest drought and storm

What heights of love, what depths of peace

When fears are stilled, when strivings cease

My comforter, my all-in-all

Here in the love of Christ I stand

There in the ground His body lay

Light of the world by darkness slain

Then bursting forth in glorious day

Up from the grave He rose again!
And as He stands in victory

Sin's curse has lost its grip on me

For I am His and He is mine

Bought with the precious blood of Christ

No guilt in life, no fear in death

This is the power of Christ in me

From life's first cry to final breath

Jesus commands my destiny

No power of hell, no scheme of man

Can ever pluck me from His hand

Till He returns or calls me home

Here in the power of Christ I'll stand


http://aoratigonia.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...