Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013

Tim Buckley - Pleasant StreetYou don't remember what to say                            Δε θυμάσαι τι να πεις
You don't remember what to do                              Δε θυμάσαι τι να κάνεις
You don't remember where to go                            Δε θυμάσαι που να πας
You don't remember what to choose                       Δε θυμάσαι τι να διαλέξεις 
You wheel, you steal, you feel, you kneel down       Περιστρέφεσαι, κλέβεις, αισθάνεσαι, γονατίζεις κάτω 
                                                                   
 All the stony people                                            Όλοι οι πετρωμένοι άνθρωποι  
Walking 'round in Christian licorice clothes            Περιφερόμενοι με Χριστιανικά ρούχα 
I can't hesitate                                                    Δεν μπορώ να διστάσω
And I can't wait                                                   Και δεν μπορώ να περιμένω
For Pleasant Street                                             Για τον ευχάριστο δρόμο

The sunshine reminds you of concreted skies                Η λιακάδα σου θυμίζει τσιμεντένιους ουρανούς
You thought you were flying but you opened your eyes   Νόμιζες ότι πετούσες αλλά άνοιξες τα μάτια σου
And you found yourself falling back to yesterday's lies    Και συνειδητοποίησες ότι ξανάπεφτες σε ψέματα του χθες
Hello, Pleasant Street, you know she's back again         Γεια σου, ευχάριστε δρόμε, ξέρεις αυτή γύρισε ξανά
You wheel, you steal, you feel, you kneel down             Περιστρέφεσαι, κλέβεις, αισθάνεσαι, γονατίζεις κάτω 

All the stony people                                           Όλοι οι πετρωμένοι άνθρωποι
Walking 'round in Christian licorice clothes          Περιφερόμενοι με Χριστιανικά ρούχα 
I can't hesitate                                                  Δεν μπορώ να διστάσω     
And I can't wait                                                 Και δεν μπορώ να περιμένω 
For Pleasant Street                                           Για τον ευχάριστο δρόμο

At twilight your lover comes to your room                   Στο λυκόφως έρχεται ο εραστής σου στο δωμάτιό σου
He'll spin you, he'll weave you 'round his emerald loom Θα σε στριφογυρίσει, θα σε υφάνει γύρω από την σμαραγδένια του κυριαρχία
 And softly you'll whisper all around his ear                 Και απαλά θα ψιθυρίσεις γύρω απο το αυτί του
"Sweet lover, I love Pleasant Street                          "Γλυκέ εραστή, αγαπώ τον ευχάριστο δρόμο 
I wheel, I steal, I feel my way down to kneel"             Περιστρέφομαι, κλέβω, νιώθω την πορεία μου να γονατίσω προς τα κάτω"

All the stony people                                         Όλοι οι πετρωμένοι άνθρωποι        
Walking 'round in Christian licorice clothes        Περιφερόμενοι με Χριστιανικά ρούχα  
I can't hesitate                                                 Δεν μπορώ να διστάσω 
And I can't wait                                                Και δεν μπορώ να περιμένω
For Pleasant Street                                          Για τον ευχάριστο δρόμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...