Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Η εξεταστέα ύλη των Θρησκευτικών της Α' Λυκείου


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20895/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄
τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014.

Θρησκευτικά
Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα των Θρησκευτικών για
την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ είναι η ακόλουθη:
1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα
2. Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας
3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία
6. «Ποιήσωμεν άνθρωπον...»
7. Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία
8. Χριστούγεννα: η γιορτή της ενανθρώπησης του
Θεού
9. Το κήρυγμα και τα θαύματα του Χριστού μέσα από
τη λατρεία
10. «Προσκυνούμεν σου τα Πάθη Χριστέ..»
11. Η Ανάσταση του Χριστού
12. «Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν...»
13. Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό; Προ−
σέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης
14. Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και
του Αγίου Πνεύματος
15. Συναγμένοι στη Θεία Ευχαριστία: η ουσία της Εκ−
κλησίας
16. Παναγία, η μητέρα του Χριστού
18. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης
19. Η μνήμη των αγίων, αφορμές για ένα σύγχρονο
ανθρωπολογικό προβληματισμό
21. Η είσοδος και ένταξη στη Εκκλησία: τα μυστήρια
του Βαπτίσματος και του Χρίσματος
22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας
23. Το βαθύτερο νόημα της Θείας Λειτουργίας
24. Το μυστήριο της Μετανοίας
25. Η ευλογία για μια ζωή συζυγίας: το βαθύτερο νόημα
του μυστηρίου του Γάμου
26. Πνευματική διακονία: το μυστήριο της Ιεροσύνης
30. Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης (Υμνο−
γραφία)
31. Προβληματισμοί για τη λειτουργική γλώσσα και
μουσική
32. Η θέση των λαϊκών στη σύγχρονη λατρεία, επιση−
μάνσεις και προβληματισμοί
33. Η γυναίκα στη λατρεία
37. Πνευματισμός−εσωτερισμός−δεισιδαιμονία−Προλή−
ψεις
38. Η Μασονία
40. Τέσσερα παραδείγματα
41. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...