Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΒΕΙΑΗ μελέτη αυτή αφορά την πρώτη εφηβεία (11-15 ετών) και την παιδαγωγική προσέγγισή της. Σε αυτήν αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τους πρώτους εφήβους και την ανάπτυξή τους. Αναλύονται με ένα εκπαιδευτικά ευρηματικό τρόπο για την πρώτη εφηβεία:
-η σημασία της οικογένειας, των φίλων, του σχολείου και των κοινωνικών ομάδων
-η ανάπτυξη της θρησκευτικότητας και της πίστης
-η κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση και διδακτική μεθοδολογία των μαθημάτων στο Δημοτικό και Γυμνάσιο και
-η σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.
Παρουσιάζονται ακόμη σχέδια/σενάρια μαθήματος και η επιστημονική τεκμηρίωσή τους για δασκάλους και εκπαιδευτικούς με έμφαση στη δημιουργία κοινότητας μάθησης και σχέδια μαθήματος για δασκάλους και θεολόγους, ως παραδείγματα της προτεινόμενης μεθόδου.
Απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς δασκάλους και τους φοιτητές τους, σε εκπαιδευτικούς, που θα τους χρησιμεύσει ως πηγή γνώσεων, συμβουλών και ως ένα εργαλείο στο σχολείο, σε εμψυχωτές και παιδαγωγούς που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την αγωγή και σε γονείς που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τα παιδιά τους τη στιγμή που εισέρχονται στην εφηβεία. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΒΕΙΑ - Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 11 ΜΕ 15
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Εισαγωγή
Πρώτη εφηβεία
Ο όρος "πρώτη εφηβεία"
Επιστημολογική διερεύνηση
Η ανάπτυξη στην πρώτη εφηβεία
Βιολογικά χαρακτηριστικά
Γνωσιακά χαρακτηριστικά
Ηθικά χαρακτηριστικά
Συναισθηματικά/ψυχολογικά χαρακτηριστικά
Κοινωνικά χαρακτηριστικά
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΩ, ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Εισαγωγή
Εγώ και ο εαυτός μου
Ο εαυτός και ο χώρος
Ο εαυτός και ο χρόνος
Εγώ και οι γονείς μου
Συγκρούσεις
Έλεγχος
Σχέσεις
Εγώ και οι φίλοι μου
Οι συνομήλικοι και οι ομάδες
Ο δημοφιλής και οι άλλοι
Φιλίες
Ερωτικοί δεσμοί
Οι "άλλοι"
Εγώ και ο υπολογιστής
Καλή χρήση του υπολογιστή
Κακή χρήση του υπολογιστή και ηλεκτρονικά παιχνίδια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Εισαγωγή
Θρησκευτική ανάπτυξη
Η πηγή και η ανάπτυξη της θρησκευτικότητας και της πίστης
Ψυχολογία
Ιατρική
Ανθρωπολογία
Θεολογία
Οφέλη της θρησκευτικότητας και της πίστης
Ο ρόλος του πλαισίου στη θρησκευτικότητα του ανθρώπου
Παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη της θρησκευτικότητας και της θρησκευτικής πίστης του εφήβου
Οικογένεια
Φίλοι
Κατηχητής-καθοδηγητής
Εκκλησία και κοινωνικό/πολιτισμικό περιβάλλον
Σχολείο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Εισαγωγή
Το σχολείο
Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
Ικανοποίηση από το σχολείο
Κατάλληλο σχολικό περιβάλλον
Το μάθημα
Παιδαγωγικές προϋποθέσεις του μαθήματος
Η διδασκαλία και η μαθησιακή διαδικασία
Κοινότητες μάθησης και ομαδοσυνεργασία
Βιωματική μάθηση και κοινότητα
Ομαδοσυνεργασία-συνεργατική μάθηση
Μάθημα σε ομάδες
Δυάδες
Ομάδες των 4-6
Ολομέλεια
"Μάθημα των Θρησκευτικών" ή Θρησκευτική Εκπαίδευση
Θρησκευτική Εκπαίδευση στο σύγχρονο σχολείο
Η αναγκαιότητα της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Θρησκευτική γνώση
Οι σκοποί της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Η υποχρεωτικότητα της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Υποχρεωτικό μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του σχολείου
Η παιδαγωγική προσέγγιση και διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Η κονστρουκτιβιστική θεώρηση της μάθησης
Η Θρησκευτική Εκπαίδευση και ο κονστρουκτιβισμός στην πρώτη εφηβεία
Σχέδιο/σενάριο μαθήματος στην κονστρουκτιβιστική Θρησκευτική Εκπαίδευση
Θέμα του μαθήματος
Προσδοκώμενα αποτελέσματα του μαθήματος
Περιεχόμενο του μαθήματος
Πορεία διδασκαλίας και στάδια/φάσεις μαθήματος
Οργάνωση έρευνας στο ελληνικό σχολείο για την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Η έρευνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΧΕΔΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή
Σχέδια μαθήματος για την έναρξη της σχολικής χρονιάς
1ο δίωρο: Γνωριμία
2ο δίωρο: Γνωριμία, διασύνδεση και δημιουργία δεσμών
3ο δίωρο: Συμφωνία όλων για θετικό κλίμα στην τάξη - Οι βάσεις καλής λειτουργίας
Σχέδια μαθήματος για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση
Ενότητα 1: Η κοινότητα αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και οργανώνεται
Ενότητα 2: Συνάντηση Χριστιανισμού και Ελληνισμού
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο κυρίων ονομάτων
Ευρετήριο όρων/θεμάτων
http://www.politeianet.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...