Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Αν ο Θεός ήταν ένας από εμάς

 Joan Osborne - What If God Was One Of Us
                       Τι κι αν ο Θεός ήταν ένας από εμάς;
                       Απλά ένας ακάθαρτος σαν εμάς
                       Απλά ένας άγνωστος στο λεωφορείο 
                       Προσπαθώντας να βρει τον δρόμο Του για το σπίτι

If God had a name what would it be? Αν ο Θεός είχε ένα όνομα, ποιο θα μπορούσε να είναι;
And would you call it to his face?    Και θα τον αποκαλούσες με αυτό στο πρόσωπο του;
If you were faced with him              Αν ήσουν αντιμέτωπος με αυτόν
In all his glory                                     Σε όλη τη δόξα του
What would you ask if you had just one question?           Τι θα ζητούσες αν είχες μόνο μία                                                                                                         ερώτηση;

*And yeah, yeah, God is great             Και ναι, ο Θεός είναι μεγάλος

Yeah, yeah, God is good                        Και ναι, ο Θεός είναι καλός
Yeah, yeah, yeah-yeah-yeah               

What if God was one of us?                   Τι κι αν ο Θεός ήταν ένας από εμάς;

Just a slob like one of us                        Απλά ένας ακάθαρτος σαν εμάς
Just a stranger on the bus                    Απλά ένας άγνωστος στο λεωφορείο 
Trying to make his way home              Προσπαθώντας να βρει τον δρόμο Του για το σπίτι

If God had a face what would it look like? Αν ο Θεός είχε ένα πρόσωπο, πως θα μπορούσε να                                                                             μοιάζει;

And would you want to see                             Και θα ήθελες να δεις
If seeing meant that                                         Αν το να βλέπεις ήταν γραφτό
you would have to believe                               Θα έπρεπε να πιστεύεις
in things like heaven and in Jesus and the saints  Σε πράγματα όπως ο παράδεισος, και ο                                                                                                Ιησούς και οι άγιοι 
and all the prophets (*)                                                 και σε όλους τους προφήτες
Trying to make his way home                     Προσπαθώντας να βρει το δρόμο για το σπίτι Του
Back up to heaven all alone                          Πίσω στον Ουρανό ολομόναχος 
Nobody calling on the phone                        Κανείς δεν καλεί στο τηλέφωνο
'cept for the Pope maybe in Rome(*)         Εκτός από τον Πάπα ίσως στην Ρώμη 

Just trying to make his way home            Απλά προσπαθώντας να βρει το δρόμο για το σπίτι Του

Like a holy rolling stone                              Σαν έναν ιερό βράχο που κινείται
Back up to heaven all alone                        Πίσω στον Ουρανό ολομόναχος
Just trying to make his way home            Απλά προσπαθώντας να βρει το δρόμο για το σπίτι Του
Nobody calling on the phone                      Κανείς δεν καλεί στο τηλέφωνο 
cept for the Pope maybe in Rome           Εκτός από τον Πάπα ίσως στην Ρώμη 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...